Културно-историческо наследство на Берковица

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА БЕРКОВИЦА

 • ЧАСОВНИКОВАТА КУЛА - Най-отличителният паметник на културата в центъра на града с национално значение (архитектурно - строителен паметник на културата). Строена е през 1762-64г. И днес продължава да отмерва времето с медния си звън.

   

 • КЪЩА МУЗЕЙ “ИВАН ВАЗОВ” - Архитектурностроителен паметник на културата с национало значение. Строена е в началото на XIXв. През 1940г. е обявена за Народна старина. Интересен паметник с вложена българска архитектурно-строителна традиция с красиви резбовани тавани, дело на български майстори, и с автентичен начин на отопление на помещенията и банята. През 1879-80г. в нея е живял и творил народния поет Иван Вазов.

   

 • ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ (ПЪРВОТО КЛАСНО УЧИЛИЩЕ В БЕРКОВИЦА “ОТЕЦ ПАИСИЙ”) - Исторически паметник на културата. Построена е през 1872г. Възрожденска сграда с еркерно излизане на втория етаж - тип софа. Вписана по органичен начин в пространството на църковния двор, в комплекс с църква, камбанария и сводеста ограда. През 1980г. след консервация е открита експозиция на художествената галерия, в която има богата сбирка на възрожденски икони, както и над 1800 произведения на български художници, сред които Галилей Симеонов, Иван Давидков, Сулейман Сеферов, Светлин Русев, Христо Михайлов, Валентин Герасимов, Милчо Спасов и др.

   

 • ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ, УРЕДЕН В СЪРБИНСКАТА КЪЩА - Архитектурностроителен паметник на културата. Типична възрожденска къща на един етаж с външна софа на юг. Строена е в началото на XIXв., с интересни мотиви от дърворезба по вратите и долапите и автентичен начин на отопленние на помещенията. От 1992 г. в нея е уредена етнографска експозиция (богата каракачанкска сбирка). Запазена е в автентичния си вид - без подмяна на основните конструкции и стени на сградата.

   

 • ЦЪРКВАТА “РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО” - Храмът е преизграден през 1843 г. върху останки от старо християнско светилище и позлатен през 1867 г. Вкопан е в земята около 80 см. Детайлите на иконостаса са изрязани с висок релеф, пластично, с мнногобройни мотиви и сцени. Майсторите са от Самоковската школа.

   

 • ЦЪРКВАТА “СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ” - Построена е през 1871 г. През 1898 г. се изгражда камбанарията. Иконостасът, който е обявен за паметник на културата, е раздвижен, огънат в централната част към абсидата, а мотивите са решени плоско и схематично. Църковната сграда въздейства с живописните си форми. Познавачи намират прилика с църквата “Св. Стефан” в Истанбул.

   

 • КРЪСТЕВА КЪЩА - Архитектурностроителен паметник на културата. Строена е в средата на XIXв., с типична възрожденска архитектура с еркерно излизане на втория етаж от изток - тип софа. На южната страна е оформен чардак. През 1986г. е преизградена изцяло, като е запазен архитектурния стил. Функционира като клуб - ресторант.

   

 • ШИШКОВА КЪЩА - Архитектурностроителен паметник на културата. Строена е през XIXв. от италиански майстори. Сградата е с пластична орнаментика и оцветяване в два цвята.

   

 • ГИМНАЗИЯ “Д-Р ИВАН ПАНОВ” - Строежът е започнат през 1894г. Сградата е с пластична орнаментика и с оцветяване в два цвята, с рустика от мазилка по ъглите. През 20-те години на ХХ век е достроен втори етаж.

   

 • ТУРСКАТА БАНЯ - Архитектурностроителен паметник на културата. Изградена е през 1665г. върху част от основите на стените на стара латинска баня, строена след завладяване на берковския край от римляните.

   

 • ЧЕШМА “МАЛИНАРКАТА” - Изградена е през 1967г., дело на архитекта С. Стоймиров, от розов берковски мрамор. Посветена е на девойките малинарки, които Вазов е възпял в стихотворението “Малини”.

   

 • АНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ “КАЛЕТО” - Паметник на културата с историческо значение. Археологическите разкопки започват през 1961г. Разкрити са външна и вътрешна крепостни стени от късната античност с отделни помещения между тях. Във външната крепостна стена са включенни и две базилики. Разкрито е фортификационно съоръжение от II-та българска държава, а също и материали от тракийско селище.


{START_COUNTER}